HITTA PERSONAL, PRAKTIKANTER
ELLER SOMMARJOBBARE.

Skribenter

Som blivande författare och journalister sitter vi skribenter och skriver för tidningen. Det är vi som renskriver och korrekturläser alla texter innan tidningen går i tryck. Vi följer med på intervjuer, antecknar och skriver sedan ihop allt till tidningen. Allt på hemsidan skrivs också av oss skribenter.

Share:

Skribenterna jobbar med att korrekturläsa och renskriva texter.
Skribenterna jobbar med att korrekturläsa och renskriva texter.