HITTA PERSONAL, PRAKTIKANTER
ELLER SOMMARJOBBARE.

Utmana Gävle – Vi kan, vi vill, vi gör

Utmana Gävle är ett projekt hos Rapatac Preps som skapades i syfte att motbevisa alla fördomar som finns idag gentemot ungdomar samt att lyfta aktuella frågor i regionen. Med projektet hoppas vi kunna göra en skillnad i Gävleborg för unga vuxna genom att först och främst fråga Gävleborna: "Vad tycker Du?".

Mål:
Målet med Utmana Gävle var att få fram om Gävle är medvetna om den höga ungdomsarbetslösheten, och att visa vad arbetslösa ungdomar på Rapatac Preps Akademi gör för att försöka ta sig ur sin egna situation. Att bevisa att vi har kämparglöd och kan. För att att få ihop tillräckligt med statistik för att presentera för kommunen och arbetsförmedlingen.

Utmana Gävle:
Allting började med att Moussa ville att vi skulle visa upp Rapatac i sommar. Vår grupp som då var nya tog direkt tag i det och började spåna fram lite olika idéer som vi sedan presenterade. För att sedan välja ett projekt och det blev Utmana Gävle.

Vi var alla överens om att ungdomsarbetslöshet är en viktig fråga, och någonting vi kunde tänka oss att uppmärksamma. Då enades vi om att göra en enkät där vi skulle undersöka vad Gävle tycker om ungdomsarbetslöshet och vad de tror skulle kunna förbättras.

Vi började sedan jobba fram en plan hur vi ville gå till väga och lite olika förslag kom upp som tex åka runt till olika platser i Gävle på olika dagar, eller att vi skulle vara på Stortorget. Då ställde vi oss frågorna hur vi skulle få tillstånd, skulle vi ha ett tält, hur skulle vi kunna locka människor på bästa sätt. Vi började genast med att ringa runt till Gävle kommun och frågade oss fram om vilka möjligheter som fanns. Men vi bestämde oss sedan för att Rådhustorget var bäst, då sommarkväll var samma dag vi skulle starta. Efter det började vi planera hur vi skulle lägga upp de tre dagar vi valde för att kunna få ut så mycket som möjligt av dem. Vi bestämde oss även för att ha en utlottning av olika priser för de som svarade på enkäten på plats.

Då började vi fundera på hur vi skulle kunna få männsikor att vilja komma till tältet och hur vi skulle kunna få dem att stanna kvar. Vi började ringa runt till olika företag och om de var villiga att sponsra oss. Vi lyckades fiska in några så vi hade godis, kaffe och priser till utlottning. Vi bestämde oss även för att ha en flyer för de som inte skulle ha tid att fylla i enkäten direkt, och att ha möjlighet att komma tillbaka senare.

En annan del i projektet är statistiken vi ville få fram och presentera för kommunen och arbetsförmedlingen. Då kom förslaget fram om vi skulle försöka få kontakt med politiker och intervjua dom om ungdomsarbetslöshet. De nappade och på torsdagen så intervjuade vi alla riksdagspartier.

Hur vi fick fram enkäten:
Vi var alla överens om att försöka få enkäten så attraktiv som möjligt att fylla i. Vi började med att sätta ihop en test-enkät där vi lät deltagare på Rapatac preps fylla i, för att sedan ge oss feedback. Det var bra för oss då de sa saker som vi hade missat och kunde förbättra. Så efter vi sammanställt de sju frågor vi ville ha i enkäten så fick vi hjälp med layouten till den. Vi kom även fram till att göra en enkät på nätet för de som inte hade möjlighet att ta sig ned till Rådhustorget.

Saker vi skulle kunna ha förbättrat:
Eftersom vi var en så stor grupp så blev det väldigt svårt att delegera ut arbetet specifikt till vissa personer. Skulle vi ha gjort om det hade vi specifikt delat ut arbetet bättre och att dessa personer enbart skulle ha jobbat med det, och inte att vi som hela gruppen skulle jobba med allting samtidigt. Vi hade även velat haft tältet på Stortorget men det var inget vi kunde ändra på då vi hade varit tvungna att ändra datumet.

Share:

Utmana Gävle affisch
Utmana Gävle affisch
Gruppbild på Prepsdeltagarna
Gruppbild på Prepsdeltagarna
Vi frågade Gävleborna
Vi frågade Gävleborna "Vad tycker Du?"