HITTA PERSONAL, PRAKTIKANTER
ELLER SOMMARJOBBARE.

On Board project

  • IMG_7331.jpg
  • IMG_7291.jpg
  • IMG_7274.jpg
  • IMG_7221.jpg
  • IMG_7203.jpg

On Board-gruppen startade med 9 medlemmar den 9 Juli 2014 och eventet gick av stapeln den

8-9 Augusti på Tony´s Plaza på Alderholmen.

Projektet uppstod från idén att utöka aktiviteter för ungdomar och de yngre vuxna i Gävle, att få folk att våga prova på nya saker och träffa nya människor. När grundplanen stod klar kunde vi integrera flera aspekter i projektet, såsom Support Local. Vi bestämde oss för att främst rikta in oss på en sport eller aktivitet, i detta fall skateboard, därefter bygga något runt om det. Vi ville visa upp andra aktiviteter som i vanliga fall ej hade något gemensamt med skateboard men i och med omgivningen blev möjligt att involvera.

I bakgrunden fanns en agenda annat än att bara ha aktiviteter för Gävleborna, det handlade även om företagsamheten i Gävle. I ett tidigt skede sattes Support Local in som ett ganska högt prioriterat delmål, vilket betyder att framhäva lokala företag som på dagens marknad väldigt lätt blir utkonkurrerade av de större kedjorna. Därav tog vi kontakt med några lokala företag, däribland Seafun, 2getherStore, Vatten & Snö samt Wind Event. Vi satte våra mål högt redan från början med motivationen att vi ville skapa något nytt och häftigt som skulle återkomma en gång per år, även efter vår tid på Rapatac Preps Akademi. Vi ville slå igenom stort direkt och expandera snabbt för att kunna ge ännu bättre förutsättningar för kommande år.
Det fanns flera olika nivåer på vilket detta gynnade olika individer. Privatpersoner (åskådare) fick se uppvisningar och tävlingar, samt prova på en del aktiviteter. Tävlande fick en chans att utvecklas och visa upp sig, vilket i framtiden kan gynna deras karriär inom sporten. Aktörer och sponsorer får chansen att visa upp sig och sina tjänster/varor mot minimal kostnad.

Vi som projektgrupp får möjlighet att utvecklas och samla erfarenheter inför framtida arbeten samt lära oss mer om gruppdynamik, ansvar och ge en klarare uppfattning om vad som förväntas av dig i liknande situationer. Över allt annat gynnar detta samtliga ovanstående individer genom att utöka kontaktnät, vilket är det viktigaste av allt. För att kunna genomföra allt vi hade i åtanke krävdes en hel del resurser och utrustning, varav det mesta var ganska enkelt att fixa genom Rapatacs kontaktnät såsom tält, ljudanläggning och dylikt. Men vissa saker krävde lite mer tid och energi för att fixa, som exempelvis Mat, Volleybollnät och Russian Swing. Vi fick utnyttja våra egna kontaktnät och skapa nya för att lyckas med detta, men i slutändan utgjorde detta inte något problem.

Under projektets tidiga dagar gick allting väldigt bra, nästan lite för bra. Vissa av oss förstod att det skulle komma motgångar längs vägen, och det blev väldigt frustrerande att de flesta problem dök upp väldigt tätt inpå våran deadline. Av projektets 9 ursprungsmedlemmar återstod endast 6 när eventet skulle hållas, och bara 5 av oss var närvarande genom planeringen av projektet. Det uppstod även andra problem, mycket i och med att det rådde semestertider i företagsvärlden vilket gjorde det svårt att etablera kontakt med vissa företag. Detta orsakade stora förseningar och många timmar arbetstid satts bara av p.g.a detta, även fast vi hade räknat med detta. Det ensamt största problemet uppstod i och med planeringen av skateboardtävlingen, en grundläggande händelse i eventet. Detta blev helt omplanerat då den kontakt som skulle hjälpa oss med detta ej dök upp på utsatta möten, även när tiden började bli knapp. Denna kontakt fick i sista minuten ersättas vilket orsakade en hel del frågetecken ända in till eventet skulle hållas. En lösning hittades, men eventet fick väldigt mycket mindre genomslagskraft i marknadsföringen p.g.a detta.

I slutändan blev projektet relativt lyckat: aktiviteterna blev av, mat fanns på plats, folk dök upp och tittade/tävlade. Dock så var inte allt helt som planerat av diverse anledningar. Marknadsföringen hade inte blivit så effektiv som vi trodde att den var, så mängden personer som faktiskt dök upp för att dom hört talas om eventet var liten. P.g.a av marknadsföringsmissen hade vi ett överskott på mat och personal (prepsare) som vi inte kunde använda, vilket blev väldigt frustrerande. Försäljningen av mat hade blivit grovt överskattad och vi gick knappt igenom nollpunkten för vinst på de två dagarna, vilket var en besvikelse då överskottet var tänkt att gå till Gävle Skatesällskap för byggnation av nya skateparker.

On Board-gruppen har lärt sig en hel del utav detta projekt, och hoppas att kommande prepsare kan ta del av vår input och genomföra projektet igen med ännu bättre framgångar.

Text och fotografi: Board Project

Share: