HITTA PERSONAL, PRAKTIKANTER
ELLER SOMMARJOBBARE.

Arbetsförmedlingen Gävle

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen sökte ett nytt innovativt sätt att nå ut till deras ungdomar på, de bokade då ett möte med Rapatac Preps Akademi. Vi besökte dem och de förklarade att de ville ha hjälp med att förändra informationsmaterialet till ungdomarna som går på deras informations-och uppstartsträffar.

 

Med en kort serie var målet att framföra hur pass viktigt det är att närvara vid möten och kallelser. Det är viktigt att deltagarna förstår att mötena är obligatoriska och att strunta i dem har negativa konsekvenser som kan leda till att man skrivs ut och förlorar sin ersättning.

De ville även uppdatera bildspelen så att de tilltalar ungdomarna på ett mer välkomnande och positivt sätt. Vi fick även i uppgift att se över textmaterialet och avgöra vad som var relevant och inte. Vi använde oss av många bilder, formspråket blev enkelt och färgerna som användes var de som finns i Arbetsförmedlingens logotyp.

Vi gjorde även om deras aktivitetsfolder som delas ut under träffarna. Förändringen skedde främst i layouten så den gick i samma stil som bildspelen och tillförde logotyper och en mer relevant text. Handledarna vill ha möjlighet att själva uppdatera foldern eftersom aktiviteterna ständigt ändras.

Vi möttes vid flera tillfällen för att få feedback på vårt arbete vilket ledde till ett bra resultat som båda parter blev nöjda med. Arbetet ledde till goda referenser och ett starkare samarbete.

Share:

Uppstart ung.
Uppstart ung.
Jobbgaranti för ungdomar.
Jobbgaranti för ungdomar.

Projektdeltagare